Pantheon

Římský chrám, který byl původně zasvěcen všem bohům, byl v 7. století katolizován a zasvěcen Panně Marii mučedníků. Budovu nechal postavit Marcus Vipsanius Agrippa (zeť císaře Augusta) roku 27 př.n.l. Dnešní podoba chrámu však pochází z jeho přestavby po požáru v roce 123 n.l. Hlavní částí Pantheonu je monumentální aula o výšce i průměru 43,3 metrů a ve středu je otvor o průměru 9 m. Autor přestavby není znám, ale zřejmě jako první použil při stavbě beton, ze kterého je kupole vytvořena. Z původní mramorové výstavby se zachovala zhruba polovina, zbylá výzdoba a podlaha je věrnou replikou. Nad vchodem se tyčí nápis „M.AGRIPPAL. F.COS.TERTIVM.FECIT“, v překladu „Postavil Marcus Agrippa, syn Lucia, potřetí zvolený konzulem“.