Forum Romanum

Saturnův chrám Forum Romanum je náměstí mezi pahorky Kapitol, Palatin a Esquilin, které v antice působilo jako centrum samotného Říma. Byly zde honosné chrámy, soudy i trhy, které však byly zničeny vpádem barbarů a další pohromy jako zemětřesení a požáry způsobily, že se na místo zapomnělo a obnoveno bylo až prací archeologů, kteří začali na přelomu 18. a 19. století a skončili na začátku 20. století.